19sep/12Off

Друштвo педагога техничке културе Србије

Upravo smo postavili novu majicu u našoj prodavnici majica pod nazivom Друштвo педагога техничке културе Србије
Možeš je pogledati ili preporučiti prijatelju pa da i on ima jednu ovako cool majicu!

Majica Друштвo педагога техничке културе Србије
Циљеви и задаци Друштва педагога техничке културе Србије (ДПТКС) су покретање и подстицање организовања клубова, оснивање клубова и секција у школама и другим облицима организовања и омасовљавања њихових чланова, покретање иницијативе и сарадње са одговарајућим органима и организацијама у области образовања у основним и средњим школама, иницирање и сарадња са одговарајућим органима, институцијама и организацијама на изради и издавању стручних радова, студија, анализа, пројеката, као и одговарајућих публикација, координација и усклађивање рада својих чланица, развој и унапређење система информисања међу чланицама Друштва у свим аспектима рада.

Друштво својим посебним активностима и манифесгацијама, као што су смотре, такмичења, изложбе, саветовања, семинари, научно – стручни скупови, промовише стручна достигнућа својих чланица и чланова. У остваривању, горе поменутих, циљева и задатака ДПТКС нарочито се бави питањима наставе техничког и информатичког образовања у основној и средњој школи и доприноси унапређењу те наставе, питањима откривања, неговања и развијања младих талената у области технике и технологије, питањима статуса и заштите предмета техничко и информатичко образовање као и наставника.

Своје циљеве Друштво постиже организовањем стручних семинара и научних скупова, издавањем часописа и других публикација из области технике, екологије и информатике, организовањем ваннаставних активности у виду секција, такмичења, летњих школа и популарних предаваља, остваривањем сарадње са научним, стручним и образовним институцијама и другим радним и друштвеним организацијама, организовањем такмичења на свим нивоима, од школског, окружног до републичког и међународног нивоа.

Страницу http:/// покренули смо како би наше активности биле што ефикасније, као и да би широј јавности презентовали свој рад. Овде можете, осим новости са такмичења и из рада нашег Друштва, пронаћи још доста корисних информација које ће Вам, надамо се, помоћи у нашој заједничкој мисији – „техничко описмењавање младих нараштаја и развијање љубави према техници!“

Tags: